Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

f226e5c330af021edea9f159902f202a3dfe60a5-medium

Sąd Najwyższy o zatrzymaniu wadium wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów ofertowych

Zatrzymanie wadium w ten sam sposób dotyczy wykonawcy, który nie złożył na wezwanie zamawiającego dokumentów w ogóle, jak i tego który złożył dokumenty niekompletne. Wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp także wtedy...

Czytaj więcej »
200e94b3da876ca20ce66610492652adbb0af713-medium

Nie wolno uzupełnić arkusza cenowego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający nie jest uprawniony do uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów, które w istocie stanowią treść oferty i nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Arkusz cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy p...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

Udostępnianie siwz w Internecie w różnych trybach zamówień publicznych – ważne reguły

Zamawiający jest zobowiązany udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego bądź ograniczonego. Przed zeszłoroczną nowelizacją ustawy Pzp w przeta...

Czytaj więcej »
22484f5e1ae07ac84d021582716f7714af2a4cf8-medium

W skrócie o zastrzeganiu osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę

Stosownie do art. 36a ust. 1 wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1)      kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usłu...

Czytaj więcej »
9cc3f20c0d7d3f4c2387b5a5807af25bad757e1d-medium

Wskazówki KIO związane z realizacją wymogu zatrudniania pracowników realizujących zamówienie na umowę o pracę

Wymóg z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, który zobowiązuje wykonawców do realizacji zamówienia za pomocą pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, ma charakter przedmiotowy, jako że ustawodawca sytuuje go przepisach związanych z opisem przedmiotu ...

Czytaj więcej »
9ba77e809c49f398563ae23954d72858bb362083-medium

Nowe obowiązki po stronie zamawiających, którzy reprezentują Skarb Państwa i udzielają zamówień o znacznych wartościach

Od 1 lipca 2017 r. podmioty reprezentujące Skarb Państwa są zobowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej RP do projektów umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa. Obowiązek dotyczy sytuacji...

  • 31.07.2017
Czytaj więcej »
2881c1b5c1dcec6a8c844aafba3d40ea8d3210f1-medium

Kiedy zamawiający może uznać, że wykonawca w „istotnym stopniu” nienależycie wykonał poprzednią umowę o zamówienie?

Nie można utożsamiać pojęcia „istotność nienależytego wykonania umowy”, o którym  mowa w hipotezie normy art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, wyłącznie z określonym stopniem wykonania tej umowy pod względem wartościowym czy rzeczowym. Przepis ten w...

Czytaj więcej »
623c1ca1a09507bd626c311a644cfabe8c9de9ea-medium

Zamawiający nie musi wyjaśniać z wykonawcą sposobu dokonania poprawek, jeżeli może to zrobić samodzielnie, mając ku temu podstawy

Jeżeli zamawiający po ustaleniu, która z treści oświadczeń złożonych w ofercie wykonawcy jest zgodna z jego oświadczeniem woli, ma wszystkie niezbędne dane, aby usunąć treść sprzeczną i w ten sposób dokonać poprawy oferty, to nie narusza regula...

Czytaj więcej »
fc7a01f6725760a68c162f23a17a3818c2f7ddac-medium

Zamawiający nie ma obowiązku umożliwić wszystkim wykonawcom udział w przetargu

Proporcjonalność w określaniu warunku udziału w postępowaniu powinna być rozumiana jako adekwatność, przy czym zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do udziału w postępowaniu wszystkich podmiotów działających na rynku w danej branży (wyrok ...

  • 18.07.2017
Czytaj więcej »
659f5739f85f2f4579f7b3d5f2658272ae7ffc14-medium

Całkowita elektronizacja zamówień publicznych coraz realniejsza

Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa realizuje projekt pod nazwą „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.  Został on zarekomendowany przez Komisję Oceniającą do dofinansowania jako ...

  • 17.07.2017
Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

 Zapraszamy na webinarium

Zastrzeganie kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania przez wykonawcę   

Już 30 sierpnia (środa) o godz. 11

Transmisja live

Zarejestruj się już dziś!

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel